For bedst mulig at kunne hjælpe netop dig, vælg nedenfor

 

Er du?

null

Sådan hjælper vi dig

null

Sådan hjælper vi hinanden

null

Sådan hjælper vi samfundet

Har du brug for spildevandsrensning til et hus – eller en hel landsby?

Beplantet filteranlæg, spildevandsrensning, minirensningsanlæg & nedsivningsanlæg

Et beplantet filteranlæg klarer alt dit spildevand. Uanset anlægsstørrelse og spildevandskvalitet kan Kilian Water ApS være din samarbejdspartner lige fra de første overvejelser til design og etablering.

Bæredygtig spildevandsrensning gennem 25 år

Kilian Water har 25 års erfaring i grøn spildevandsrensning. Siden det første anlæg blev bygget, har vi løbende forsket og udviklet, så vi nu står med et helt udvalg af gode designs, der kan opfylde ethvert behov for spildevandsrensning. Vi har et tæt samarbejde med universiteter, både nationalt og internationalt, for at sikre at vi kan tilbyde veldokumenteret rensning af spildevand i det åbne land. Vi står bag over 900 beplantede filteranlæg i Danmark- anlæg i alle størrelser, helt op til 400 personer.

Hvad er et beplantet filteranlæg egentlig for noget?

Det er et ”naturligt” anlæg hvor der er indtænkt alle de praktiske behov, du som husejer har, i forhold til at kunne rense dit spildevand selv: Pladsforhold, svingende spildevandsmængder, lavt strømforbrug, lille vedligeholdelsesbehov, jordtype, grundvandsforhold og afstandskrav. Alle forhold er indtænkt på en måde, så vi kan tilbyde dig den mest optimale løsning.

Kvalitet, miljø og økonomi går hånd i hånd når du vælger et beplantet filteranlæg.. Anlægget er lavteknologisk, hvilket betyder at der er få tekniske dele i anlægget, der kan gå i stykker og give driftsproblemer. Det beplantede filter er designet så de naturlige processer får bedst mulige ”arbejdsvilkår” til at rense spildevandet. Det giver et lavt strømforbrug. Der er således god sammenhæng mellem lavt ressourceforbrug, lang levetid på anlægget- og god økonomi.

Udforsk vores hjemmeside for at se alle mulighederne i det beplantede filter.

Sådan arbejder vi

Du får altid den nyeste viden med i købet! Gennem udviklingsprojekter og tæt samarbejde med forskningsinstitutioner og innovative virksomheder, opnår vi hele tiden ny viden omkring spildevandsrensning i det åbne land. KilianWater ApS er en lille virksomhed, men netværket strækker sig langt både indenfor og udenfor Danmarks grænser.