Det beplantede filter

Spildevandsrensning med det beplantede filteranlæg

Hvad er et beplantet filteranlæg?

I Naturens kredsløb renses vandet naturligt, når det for eksempel passerer gennem et vådområde. Netop disse rensningsprincipper anvendes til rensning af spildevand i det beplantede filteranlæg. Det resulterer i et lavteknologisk og smukt anlæg, som effektivt kan rense spildevand både fra husholdninger, sommerhuse, landsbyer, gartnerier, campingpladser m.m.

Det beplantede filter er lokal spildevandsrensning; det vil sige, at det etableres der hvor spildevandet produceres, så dit spildevand ikke behøver pumpes i kilometerlange rør til nærmeste rensningsanlæg.

“Det beplantede filteranlæg er et af de bedste anlæg der findes på markedet i dag. En fantastisk kombination af lavteknologi og biologi med meget højt renseeffekt. Takket være tagrør, recirkulation samt 20 m3 sand er anlægget så robust og kan klare en svingede belastning uden at miste renseevnen.”

Med det beplantede filter får du:
 • en veldokumenteret renseløsning som er godkendt af Miljøstyrelsen
 • et stabilt anlæg, der med kun få tekniske dele er meget robust
 • lave driftsudgifter og ingen spildevandsafgift til Forsyningen
 • bæredygtig spildevandsrensning der holder vandressourcen i lokalområdet
 • et smukt anlæg, som let kan integreres på din ejendom

Alt dette og meget mere kan du læse mere om under fanen ‘Det beplantede filter’ i topmenuen.

Du kan også se vores folder, hvor du kan få et overblik over de forskellige beplantet filter løsninger.

Det beplantede filter – designes til dig

Hvad er dine spildevandsforhold?
Rensekrav, afstandskrav, nedsivning eller udledning, varierende spildevandsmængder, økonomi…….der er mange hensyn i spil, når du skal vælge spildevandsrensning. Det beplantede filter er en meget fleksibel løsning, som kan designes efter dine behov.

Kilian Water har udviklet flere varianter af det beplantede filteranlæg, som hver især imødekommer særlige krav og forhold. Derfor kan vi altid tilbyde dig en skræddersyet løsning særlig tilpasset dine udfordringer. Vi bygger spildevandsrensning til en husstand eller til en hel landsby, anlæg med nedsivning eller udledning, og anlæg der tåler svingende belastning, som for eksempel ved campingpladser og sommerhuse.

Løsningerne er blevet til på baggrund af miljømyndighedernes specifikke krav, vores egne praktiske erfaringer og et stort udviklingsarbejde, støttet op af udviklingsprojekter med deltagelse fra vidensmiljøet i Danmark.

Få overblik over dine muligheder gennem en uforpligtende snak med os. Sammen finder vi frem til den optimale løsning for din spildevandsrensning – både hvad angår økonomi og driftssikkerhed.

Står du med påbud om at rense for fosfor ( P-krav), kan det beplantede filter klare dén udfordning ved at nedsive det rensede spildevand efterfølgende, hvor ved fosfor absorberes effektivt af jordmatricen. men der er også andre muligheder: Tre løsninger på fosforrensning

Du er heldig, hvis du har et godt fald i terrænet på din grund, for så kan du bruge den geniale opfindelse som kaldes hævertpumpen. En anordning der kan “pumpe” spildevandet op i dit anlæg uden brug af strøm -en virkelig bæredygtig løsning både for miljøet og din pengepung !

Læs mere om hævertpumpen her

Kilian Water ApS er leverandør af Danmarks smukkeste spildevandsrensning. Vi leverer til autoriserede kloakmestre, som står for det overordnede kloakeringsprojekt. Det er din garanti for at arbejdet udføres lovligt og korrekt. Som bygherre skal du sikre dig at kloakmesteren er autoriseret; kommunen tjekker det ikke.

På filmen her ser du hvor let det nye plastkar etableres. Det renser spildevandet fra én husstand på blot 4 m2.

4 forskellige modeller

Nedenstående finder du links til 4 forskellige modeller af det beplantede filteranlæg:

 1. Et beplantet filter med aktiv beluftning giver dig absolut det mest areal-effektive anlæg med kun 4 m2 for en husstand. Det faste plast-kar bruges til 5PE (1 husstand), mens større anlæg etableres med PE membran.
  Læs mere om karret her.
  Info, beplantet filter med aktiv beluftning, membran
 2. Et Standard beplantet filter er uden beluftning og indeholder færre tekniske dele:
  Læs mere om standard beplantet filteranlæg her.
 3. Gudenå-modellen har integreret faskine under anlægget og er et godt alternativ til den gængse nedsivning:
  Læs mere om model Gudenå her.
 4. Juelsminde-modellen kan anvendes hvor man ønsker nedsivning, men også har behov for prøveudtagning:
  Læs mere om Juelsminde-modellen her.

Hvor bruges et beplantet filter ?

Fleksibelt design- mange muligheder
Med sit fleksible design kan et beplantet filter laves i alle størrelser, til skiftende belastning og til mange forskellige typer spildevand.

Her bruges et beplantet filter
 • Et beplantet filteranlæg bruges i sommerhuse, og håndterer fint den skiftende belastning.
 • Et beplantet filteranlæg bruges til campingpladser, hvor der ligeledes er store udsving i spildevandsproduktionen.
 • Et beplantet filteranlæg kan bruges ved gartnerier, hvor både produktion og antal af medarbejdere varierer over året.
 • Den svingende belastning fra Bed and Breakfast er ligeledes uproblematisk.
 • Det beplantede filter håndterer effektivt fællesspildevand; dvs regn-og spildevand samlet.
 • Dermed undgår man investering i kloakseparation, som for eksempel i landsbyen Tjørnelunde (billedet herover).
 • Kursussteder og restauranter har ofte vekslende antal gæster, og her gælder også at det beplantede filteranlæg effektivt klarer den svingende spildevandsproduktion.
 • Det beplantede filteranlæg bruges i vid udstrækning til private husholdninger. En enkelt hustand har sit eget lille anlæg, eller flere husstande går sammen og får den økonomiske fordel af et spildevandslaug.

Opbygningen af det beplantede filteranlæg

Hvordan virker et beplantet filter ?
Planterne på toppen af det beplantede filteranlæg er synlige, men hvad er der nede i jorden ?

Se her en lille film som viser dig, hvordan det beplantede filteranlæg er opbygget.

Opbygningen af det beplantede filteranlæg

Det beplantede filter er en slags minirenseanlæg, der er opbygget som en lagdelt sandkasse. Nogle anlæg har vandtæt membran i bunden, så vandet kan opsamles og udledes i et dræn eller faskine. Andre typer er uden membran og nedsiver vandet i en faskine under anlægget. Filtermaterialet består af vasket sand og/eller ærtesten.

Spildevandet pumpes stødvist ud i det beplantede filteranlæg via fordelerrørene, som er placeret øverst i filteret. På toppen vokser tagrør og gul iris. Omkring planternes rødder lever bakterier og andre mikroorganismer, som omsætter affaldsstofferne i spildevandet til næring for sig selv og planterne. På den måde renses spildevandet. Det beplantede filter virker optimalt når der er optimale livsforhold for filterets mikroliv, og derfor er god ilttilførsel vigtig. Det sikrer det beplantede filter på flere måder:

 • Fordelerrørene er ikke dækket med jord ( kun ærtesten) og derfor kan atmosfærens luft trænge ned i filtermaterialet.
 • Vandet synker vertikalt i det beplantede filteranlæg og trækker derfor ilt med langt ned i systemet.
 • Plantestænglerne er hule; de trækker ilt ned til rødderne herigennem, og belufter på den måde anlægget.
 • Dræn i bunden af det beplantede filteranlæg suger luft ned i anlægget via udluftningshætter på toppen.
Stabilt design inspireret af naturen

Det beplantede filter er en “kopi” af naturens egen måde at rense vand på i et vådområde. Ved at søge samme samklang mellem filtermedie (sand/ærtesten), planter, mikroorganismer, næringstoffer og mange andre parametre, opnås anlæggets enkelthed og stabilitet. Det beplantede filter fungerer som et lille stykke natur i sig selv.

For yderligere at optimere rensningen kan det beplantede filteranlæg etableres med recirkulering. Fra filterets afløb sendes en del af det rensede spildevand retur til pumpebrønden, blandes med det urensede spildevand og løber en tur mere gennem anlægget. Recirkuleringen sikrer tilstrækkelig vandgennemstrømning gennem det beplantede filteranlæg ved sommerhuse, i tørre perioder eller når produktionen af spildevand er lav. Desuden forebygger recirkuleringen tilstopning af filtermaterialet og sørger for en effektiv fjernelse af nitrat.

Mere viden? Så ring eller skriv her 🙂
Læs her vores folder om beplantet filter

Kør langt på literen

Et beplantet filter er billig i drift. Set over en årrække er det derfor en løsning der giver dig en helt kontant fordel.

Graf over udgifter til investering og drift af forskellige typer spildevandsrensning.

Beregningsgrundlag for grafen kan findes her

Billig i drift

Du sparer penge på den lange bane med et beplantet filter. Et anlæg til spildevandsrensning er en udgift sammensat af omkostninger til etablering og driftsudgifter fordelt over årene.
Etableringsomkostningen er, som grafen viser, stort set ens ved de forskellige anlægstyper, men det beplantede filter er økonomisk interessant, fordi det er billig i drift og vedligeholdelse. Du får et anlæg der “kører lang på literen”.

 • Et standard beplantet har et meget lavt strømforbrug på kun ca. 10 kWh/år/person.
 • Anlægget indeholder kun få tekniske dele; det er robust, og således er udgifter til reservedele på et minimum.
 • I de fleste kommuner er der ikke krav om prøveudtagning og servicekontrakt ved O og SO-krav.
 • Du sparer kommunens spildevandsafgift.

Ring eller skriv en mail til: info@kilianwater.com, hvis du vil have en opdateret prisliste tilsendt på netop din anlægsstørrelse.

Kilian Water ApS samarbejder altid med en lokal autoriseret kloakmester, efter dit valg, som står for alt kloakarbejde i forbindelse med etableringen af det beplantede filter. Det er derfor kloakmesteren der skal give tilbud på den samlede etablering af projektet.

Hvad koster et beplantet filteranlæg?

En pris på et beplantet filter varierer alt efter anlægstype, størrelse og etableringsforhold. Det er altid kloakmester, som skal give det endelige tilbud på hvad et beplantet filter koster, så også hans egen arbejdskraft og materialer er indregnet. Følgende priser på det beplantede filteranlæg er materialepakker på vores standard-typer. Det viser hvad det beplantede filteranlæg koster i materialer til én husstand med SO(P)-krav. Skal du bruge en pris på andre anlægsstørrelser (10 PE eller 500 PE ?) er du altid velkommen til at kontakte os angående pris på netop dit anlæg.

Etableringsomkostninger og driftsomkostninger

Står du nu og her og skal have lavet din spildevandsrensning, er det naturligt at tænke på hvad det koster at få lavet. Lige nu. Men hvad med årene fremover ? Har du med i overvejelserne at det anlæg du etablerer, skal køre i mange år, og de årlige driftsomkostninger kan variere meget alt efter hvad du vælger at etablere. Se mere om driftsudgifter under rubrikken “Kør langt på literen”. Det beplantede filteranlæg har blandt andet et meget lavt strømforbrug sammenlignet med andre anlægstyper. Over en årrække kommer det til at gøre en forskel rent økonomisk, men det er naturligvis også en god fornemmelse bare at vide, at dit anlæg har et sparsomt resource-forbrug.

Se pris på et beplantet filter 5-10 PE her
Se pris på et beplantet filter 15 PE  og større her

Renseevne, undersøgelser og rapporter

Vidste du, at renset spildevand nedsives ca. 1000 gange lettere end urenset?

Det giver ro i sindet at vide, at det vand du udleder til naturens kredsløb er godt og forsvarligt renset. Derfor vil vi gerne kontinuerligt arbejde på at samle dokumentation om det beplantede filteters renseevne. Det beplantede filteranlæg er testet i flere undersøgelser, og viser sig at være stabilt og effektivt både hvad angår rensning af næringsstoffer, organisk stof, patogene bakterier og miljøfremmede stoffer. De danske rensekrav for husspildevand fokuserer på organisk stof og næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P), men i flere henseender er også andre parametre interessante.

Anlæg med aktiv beluftning

Det beplantede filteranlæg med aktiv beluftning er nyt på det danske marked og viser sig særdeles effektivt; også til større mængder spildevand eller særlige typer spildevand. Der findes solid udenlandsk dokumentation for effekten af dette anlæg. Kilian Water har licens til at lave anlægstypen i Danmark. Se herunder danske renseresultater fra et beluftet anlæg på 180 PE (landsby) og på 10 PE (frisørsalon):

Tjørnelunde, en landsby på 180 PE- renseresultater

Patogene bakterier

Patogene (sygdonsfremkaldende) bakterier kan være en vigtig rense-parameter for vand der udledes til badevand, ved nedsivning til grundvandet eller ved udledning til jordoverfladen, ved anvendelse af renset spildevand til vanding af afgrøder. Det beplantede filter fjerner op til 99,5 – 99,9 % af patogene bakterier. Se her et par undersøgelser:

Om det beplantede filter og patogene bakterier

Indikator bakterier, side 37 fra rapport 53, Miljøstyrelsen 2004

FN anerkender beplantet filteranlæg som vigtig udviklingsspor

FNs World Water Assessment Programme er udkommet med en rapport, der konkluderer at beplantede filteranlæg (Constructed Wetlands-teknologi) er et vigtigt udviklingsspor. Der står eksempelvis følgende om deres gode egenskaber for fjernelse af miljøfremmede stoffer:

Constructed wetlands that mimic the functionality of natural wetlands are among the most commonly used Nature Based Solutions (NBS) for treating domestic wastewater. They use wetland vegetation, soils and their associated microbial functions to remove excess nitrogen, phosphorus, potassium and organic pollutants. Both natural and constructed wetlands also biodegrade or immobilize a range of emerging pollutants. Among 118 pharmaceuticals monitored in conventional wastewater treatment influents and effluents, nearly half were removed only partially with an efficiency of less than 50% (UNESCO/HELCOM, 2017). Studies have demonstrated that constructed wetlands can provide an alternative solution for the removal of emerging pollutants from domestic wastewater and thereby effectively complement conventional wastewater treatment systems. The effectiveness of constructed wetlands to remove various pharmaceuticals has been demonstrated in Ukraine (Vystavna et al., 2017; UNESCO, forthcoming) (Box 3.3), as well as by other studies at pilot scale (Matamoros et al., 2009; Zhang et al., 2011) and full scale (Vymazal et al., 2017; Vystavna et al., 2017). These results suggest that, for some of these emerging pollutants, NBS work better than grey solutions and in certain cases may be the only solution.

Link til rapporten

Danske undersøgelser til udvikling af det beplantede filter

Det beplantede filteranlæg er testet i flere videnskablige undersøgelsesprojekter. Det kommer der lange rapporter ud af, og nogle af dem kan du se herunder.

Seneste nye rapport er fra projektet HighWet; et større EU-projekt, som Kilian Water har været med i som partner. Læs her rapporten om projektets resultater: Hydrolytic anaerobic reactor and aerated constructed wetland systems for municipal wastewater treatment HIGHWET project

I følgende rapport udstikkes retningslinjerne for etableringen af det beplantede filter:
Nr.52,Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE, Miljøstyrelsen 2004

Og i rapporten herunder undersøges det beplantede filteranlægs renseevne; også med henblik på udformning af retningslinjerne for det beplantede filter:
Nr.53.Forsøg med rensning af spildevand i det åbne land i beplantede, Miljøstyrelsen 2004

I følgende rapport beskrives dybdegående undersøgelser af renseevnen ved 6 eksisterende beplantede filteranlæg. Undersøgelsen skete med henblik på at samle dokumentation til grundlag for opdatering af retningslinjerne fra 2004:
Test og udvikling af beplantede filteranlæg som miljøeffektiv renseteknologi i det åbne land, Miljøministeriet 2013

Og herunder kan du læse et uddrag af rapporten hvor renseresultater fra anlæggene fremgår:
Side 43, fra Test og udvikling af beplantede filteranlæg som miljøeffektiv renseteknologi i
det åbne land

I 2011 undersøgte Teknologisk Institut og Kilian Water APS effekten af at separere gråt og sort spildevand, for at se om det kan svare sig. Konklusionen var, at det ikke er en fordel at separere de to spildevandsløb. Til gengæld kom der en anden interessant delkonklusion; nemlig at slamproduktionen i et beplantet filter ( SO-krav) er så relativ lav, at man faktisk kun behøver tømning af bundfældningstanken hver 2-5 år afhængig af belastning.

Se rapporten her: Effekten af adskillelse af gråt og sort spildevand, Teknologisk Institut, 2011

Vedligehold og service

Vedligehold og service er enkelt med et beplantet filter. Det beplantede filteranlæg vokser op til et robust stykke natur der kan klare sig i vejr og vind, men der er nogle enkle ting du selv bør gøre, for at hjælpe det godt på vej, optimere rensningen og give de få tekniske dele længst mulig levetid.

Vi har samlet informationerne i en driftsvejledning, så du let har overblik over, hvordan du passer godt på dit spildevandsanlæg. Driftsvejledningen får du naturligvis i en mappe, når du køber anlægget, men du kan også altid finde en opdateret driftsvejledning her på siden.

Kant på anlægget

Når det beplantede filteranlæg lige er etableret, er jorden bar og åben og tiltrækker forskelligt ukrudt. For at hindre ukrudtet i at trænge ind i anlægget, er det en fordel at etablere en kant omkring det. Ud over at holde ukrudtet i ave fra starten, er en kant også med til at sætte en flot ramme om anlægget. Kanten kan laves på mange måder- alt efter smag og behag; vi har samlet en række forslag til inspiration her.

Hvordan skyller man fordelerrørene?

Du kan selv skylle fordelerrørene på dit anlæg. Vi har lavet en kort video der viser dig hvordan:

Hvad må komme i afløbet?

Det beplantede filter er normalt dimensioneret til almindelig hus-spildevand; afløbsvandet fra køkken, bad, vaskemaskine og lignende (se driftsvejledingen). Du bidrager til anlæggets optimale drift ved at anvende miljømærkede husholdningsprodukter og ikke tilføre miljøfremmede stoffer til afløbet. Vi har samlet nogle anbefaling omkring rengøringsmidler her.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på at toilettet IKKE er en skraldespand. Det er kun tre ting der hører til i toilettet, og det er “det rene lort, pis og papir” – læs her Samvirkes artikel “Toilettet er ikke en skraldespand”, og bliv klogere på hvad der IKKE hører til i toilettet!

Vedligehold og service

Vil du have nogen til at servicere dit anlæg, så gør vi gerne det. Vi kommer en gang om året og gennemgår anlægget, så det holdes stabilt kørende. Du skal blot tegne en serviceaftale med os.

Nogle kommuner kræver en serviceaftale og årlig udtagning af spildevandsprøver- specielt hvis dit anlæg har en fosforbrønd tilkoblet.

Så let er det: Find serviceaftale her. Udskriv, underskriv og send til Kilian Water, så kommer vi hvert år og laver serviceeftersyn på dit anlæg.

Her finder du driftsvejledninger til de forskellige anlægstyper:

Læs og hør mere om det beplantede filter

Der skrives jævnligt om det beplantede filter i forskellige sammenhænge. Vi har samlet et lille udvalg af artikler, så du kan læse mere om andre, der har erfaringer med det beplantede filter, hvor anlæggene etableres og hvordan de virker. Go´læselyst 🙂

Det beplantede filter på Strynø

Langeland Forsyning og Kilian Water ApS har i 2016 bygget et beplantet filteranlæg på den lille ø Strynø. Det er Danmarks største beplantede filteranlæg til dato, og renser spildevand fra hele øen. Du kan læse mere om det i artiklen her.

Det beplantede filter hos Frisøren

Frisøren i Midtjylland fik påbud af kommunen om at rense spildevandet fra salonen. Der var ikke mange anlægstyper, som kunne komme på tale, men det beplantede filter med aktiv beluftning blev godkendt, og således kunne frisørsalonen fortsætte sin drift. Læs her Frisørens historie.

Det beplantede filter i projekt iMETland

Effektiv decentral spildevandsrensning er under udvikling i et større EU-projekt, som hedder iMETland. Kilian Water ApS er med i samarbejdet, og Kloakmestrenes fagblad, Faktuelt, december 2017, har bragt en artikel om testanlægget og den nye teknologi; du kan læse den her.

Det beplantede filter , generelt
Tidsskrift for Permakultur (nr 18, 2017) bringer her en artikel om det beplantede filteranlæg set i relation til permakulturens tanker. Tidsskriftet udgives af Lev Bæredygtigt for foreningen Permakultur-Danmark.

Her kan du læse nærmere om det beplantede filteranlæg i Nyhedsbrevet, nov 2017, fra Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB).

Building Green Messe 2015, fortalte René Kilian på LØB´s stand; Landsforening Økologisk Byggeri, om det beplantede filter. Hør oplægget her: