FAQ

FAQ – Frequently Asked Questions

 

Her finder du en oversigt over ofte stillede spørgsmål.

Tryk på spørgsmålene eller +-tegnet, så kommer svaret frem.

Har du yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.


Hvad er spildevand? Og hvorfor skal det renses?

Spildevand er det brugte vand, der kommer fra din husstand – toiletskyl, håndvaske, brusebade, vaskemaskine og lignede.

Vandet indeholder næringsstoffer, som i for store mængder vil forstyrre naturens komplekse balancer, hvis man bare leder det ud uden at rense. I et vådområde kan det for eksempel give alt for kraftig plantevækst, algevækst og medføre iltsvind/påvirke fisk og andre vanddyr.

Derfor skal spildevandet renses, inden det udledes til naturen.

Hvordan kan planter rense vandet?

På planternes rødder og på stenene i karret sidder der millioner af mikroorganismer som nedbryder og næres af affaldsstofferne i spildevandet. Præcist som ude i naturen. Ved vådområder, åer og søer vil du også se tagrør, dunhammer og gul iris, som er med til at holde vandet sundt og trives i symbiose med helheden.

Ud over at planterne er ideel bolig for mikroorganismerne, trækker de også luft ind i systemet via deres stængler, og holder filtermaterialet løst med deres rødder.

Må jeg plante andre planter i anlægget end tagrør og gul iris?

Vi anbefaler primært tagrør, gul iris og dunhammer, som er udvalgt i samarbejde med Aarhus Universitet.

Planterne har forskelligt rodnet, og giver forskellige værtsforhold for mikrofloraen, så sammen er de en rigtig god kombination. Ved nogle anlæg vokser den ene eller anden type bedst, og kan overtage det meste af arealet. Det er helt fint; så må det være den type er er mest brug for i det pågældende anlæg.

Du kan godt tilføje andre planter til bevoksningen men sørg for, at det ikke er planter, som vokser invasivt og udkonkurrer den oprindelige beplantning, eller har rødder som vokser så kraftigt at de ødelægger luftslanger og lignende. Bevoksningen må heller ikke være ”træ-agtig” eller voldsom i vækst.

Hvem etablerer det beplantede filter for mig?

Det er den lokale kloakmester, som står for at installere og efterfølgende færdigmelde det beplantede filteranlæg ved kommunen. Hvis kloakmesteren ønsker det, kommer Kilian Water gerne med i etableringsfasen.

Etablerer I også spildevandsanlæg på Sjælland / Fyn mm.?

Ja vi kommer hele landet rundt. Vi samarbejder med kloakmestre i hele Danmark.

Du har også mulighed for at lave en serviceaftale med os, uanset hvor i landet du bor.

Jeg har fået påbud fra kommunen – hvad gør jeg?

De væsentligste ting, du skal have styr på er:

  • Hvilken tidsfrist er sat fra kommunen?
  • Hvilke rensekrav stiller kommunen?

Kontakt os, og få en snak om dine nuværende spildevandsforhold, og hvad der kræves af kommunen, så finder vi sammen den bedste løsning.

Tal med en kloakmester – Hvis du ikke kender én, kan vi formidle kontakt til kloakmestre, som vi samarbejder med, og som kender det beplantede filteranlæg.

Hvilke krav er der til kontrol af anlægget?

Din kommune afgør, om der skal tages prøver af vandet – det er ikke altid et krav.

Kilian Water tilbyder et fuldt servicetjek 1 gang om året. Vi tager prøver af vandet og tjekker, at anlægget fungerer, som de skal.

Se serviceaftale her.

Vil en serviceaftale med jer omfatte alle krav fra myndighederne og vedligehold?

Serviceaftalen omfatter anlægstjek og evt. prøveudtagning.

Hvis vi også skal holde anlægget fri for ukrudt de første par år, vil dette kræve en udvidet serviceaftale, men hvis det ønskes, kan vi tilbyde ”all-inclusive” service.

Hvor meget vedligeholdelse kræver anlægget?

De første 1-3 år skal anlægget holdes fri for ukrudt. Derefter vil planterne være vokset så tæt, at det ikke længere vil være nødvendigt.

Kompressor bør kontrolleres med jævne mellemrum og luftfilter i denne bør renses eller udskiftes 1 gang årligt.

Når du køber et beplantet filter, modtager du en driftsvejledning, som enkelt og overskueligt beskriver anlægget og fortæller, hvordan du skal passe det. Du kan se et eksempel på driftsvejledning her.

Se driftvejledning på 5 PE beplantet filter her.

Se driftvejledninger for 10+ PE, pileanlæg, mm. under punktet “Vedligehold og Service” her.

Opfylder det beplantede filter kommunens rensekrav?

Det beplantede filteranlæg opfylder renseklasse O og SO. P-krav kan opfyldes ved enten at etablere en faskine, hvori det rensede spildevand nedsives, eller ved etablering af aktiv fosforfældning (fosforbrønd) tilkoblet bundfældningstanken.

Hvad er rensekrav?

Hvis du har fået et brev fra kommunen med påbud om forbedret spildevandsrensning, så har du måske set, at der står hvilken renseklasse, der skal opfyldes på din ejendom. S, O og/eller P? Og hvad betyder det så?

Der er 4 renseklasser:

SOP: Skærpede krav til rensning af kvælstof (S), organisk stof (O) og fosfor (P)

SO: Skærpede krav til rensning af kvælstof (S) organisk stof (O)

OP: Rensning af organisk stof (O) og fosfor (P)

O: Rensning af organisk stof (O)

Vi tilpasser vores anlæg i forhold til dine rensekrav.

Hvad er en faskine?

En faskine kan etableres enten som en stenfaskine, hvor der etableres nogle render i jorden, som derefter fyldes med sten, hvortil det rensede spildevand kan udledes.

Faskinen kan også udføres i regnvandskassetter som nedgraves i jorden.

Uanset hvilken af de to løsninger der benyttes, så vil det rensede spildevand udledes til faskinen, hvorefter det stille og roligt vil sive ud i den omkringliggende jord.

Denne løsning er velegnet hvis der ikke findes nogle afløbsmuligheder/recipienter på din grund – eller løsningen kan i nogle tilfælde også benyttes til at opfylde et rensekrav hvor P (fosforfjernelse) indgår.

Kan jeg få et beplantet filteranlæg i stedet for at blive koblet på offentligt kloaksystem?

Hvis din ejendom ligger i et område, der er tilsluttet det offentlige kloaknet, skal du generelt tilsluttes dette.

Hvis du bor i et område, hvor det offentlige kloaknet ikke er udbygget, kan du selv vælge din spildevandsløsning.

Der skal søges tilladelse til spildevandsrensningen hos kommunen – det gør vi for dig – ellers gør din kloakmester.

Hvad er minirensningsanlæg?

Et minirensningsanlæg er egentlig blot et lille anlæg til rensning af spildevand. Ordet bliver hyppigst brugt om de mekaniske spildevandsrensningsanlæg, man kan få til nedgravning, hvor rensningen foregår inde i tanken.

Et minirensningsanlæg er en maskine, som bliver brugt til husstande udenfor offentligt kloaksystem. Der er nok den type rensningsanlæg, som er kendt af flest kloakmestre.

Vores ønske er, at det vil blive mere udbredt at bruge naturbaserede løsninger til spildevandsrensning – såsom det beplantede filteranlæg.

Hvad er et nedsivningsanlæg?

Traditionelle nedsivningsanlæg er ofte blot etableret som sivestrenge, hvori spildevandet tilledes direkte fra bundfældningstanken, og derfra nedsiver i jorden. Dvs. at spildevandet i princippet er urenset.

Hvad koster det beplantede filteranlæg?

Det er kloakmesteren, der skal samle en endelig pris til dig, da vedkommendes timer og materialer skal medregnes – og det kan variere alt efter opgavens omfang.

Slutprisen vil typisk ligge et sted mellem 70.000 og 140.000 kr.

Husk at se på helheden i det. Når du står og skal anskaffe et system, er det selvfølgelig mest aktuelt med selve købsprisen her og nu. Men et anlæg til spildevandsrensning skal holde mange år, og derfor er det væsentligt, hvad der ligger af årlige driftsomkostninger, og også hvor længe anlægget kan holde.

Det beplantede filter har generelt lave driftsudgifter, da strømforbruget er i bund, og der er få tekniske dele. Så på lang sigt er et beplantet filteranlæg en rigtig god investering sammenlignet med andre former for spildevandsrensning.

Se mere om under Priser.

Hvordan virker det beplantede filter?

Det beplantede filter imiterer naturens egen måde at rense vand på i et vådområde. Der er samspil mellem filtermateriale (ærtesten), planter, mikroorganismer, næringsstoffer og mange andre parametre.

Se mere under “Opbygning af det beplantede filteranlæg” her.

Skal vi bruge en kloakmester?

Ja. Der skal en autoriseret kloakmester til at lave og færdigmelde anlægget hos kommunen.

Du kan bruge din egen lokale kloakmester, som du kender i forvejen. Vi vil gerne introducere ham til anlægget (hvis han ikke kender det i forvejen).

Vi kan også sætte dig i kontakt med en kloakmester, der kender processen og anlægget i forvejen. Vi har kontakt til kloakmestre over hele landet.

Hvem har gavn af det beplantet filteranlæg?

Du kan få anlagt det beplantede filter, hvis du bor uden for offentlig kloak.

Det beplantede filter kan bruges på landet, i landsbyer, sommerhusområder, nybyggede områder, tiny houses, campingpladser, mm.

Hvor ofte kører kompressoren - og larmer den?

Kompressoren (som sørger for beluftning i anlægget) indstilles manuelt på en timer. Den kører generelt 12 timer i døgnet men bruger ikke meget strøm. Den kører f.eks. kl. 04-08, kl. 12-16, og kl. 20-24.

Lydniveauet på kompressoren er 36 decibel, men der er en brønd omkring, som afdæmper lyden. Lydoplevelsen afhænger også af, om der er bevoksning omkring kompressorbrønden, som dæmper lyden yderligere. Man kan høre en lyd, men det larmer ikke.

Hvor meget fylder et anlæg?

Til et almindeligt hus til 5 personer fylder anlægget ca. 4 kvm. Og til 10 personer fylder det ca. 8m2.

Anlæg til flere personer dimensionerer vi individuelt alt efter hvilken type spildevand det drejer sig om, hvor stort vandforbruget er osv.

Lugter anlægget?

Selve anlægget lugter normalt ikke, men der kan være forskel på folks sensitivitet overfor lugte.

Bundfældningstanken kan lugte lidt, og skal derfor udstyres med udluftning. Tanken kan placeres et stykke væk fra selve det grønne anlæg. Man kan desuden sætte et kulfilter på den, og dermed minimere lugt yderligere, hvis man synes, der er behov.

Hvorfor laver I ikke så mange anlæg med sand mere?

Sandet til beplantet filteranlæg skal have en vis kvalitet. Det er blevet svært af finde rundt om i landets grusgrave. Derfor er vi primært gået over til at sælge beplantede filteranlæg med aktiv beluftning. Denne type anlæg indeholder udelukkende vaskede ærtesten.

Anlægget med aktiv beluftning er nu det mest almindelige beplantede filter. Det benytter ærtesten som filtermedie, og er derfor muligt at etablere alle steder i landet. Anlægget har flere andre fordele; bl.a. fylder det kun ¼ af arealet (dvs. for en husholdning på 5 personer kan der neddimensioneres fra 16 m2 til 4 m2).

Se mere om beplantet filter med aktiv beluftning.