Regnvandsbetingede Overløb

Projekt Sikkert Søbad

I samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut har Kilian Water været en del af et testprojekt, som havde til formål at sikre rent badevand i Skanderborg Sø igennem overvågning, varsling og rensning.

Kilian Water deltog i projektet i forhold til rensning af tilløb, hvor det beplantede filteranlæg skulle stå sin prøve overfor et højteknologisk renseanlæg.

Her er et uddrag fra projektet:

“Derudover har testen af de to renseløsninger givet et indblik i fordele og ulemper med hhv. en beplantet løsning og en risteløsning i kombination med desinfektion. Det beplantede filter fra Kilian Water har en pæn og rekreativ fremtoning og er uden lugtgener. Anlægget kræver lidt mere plads, hvor det etableres, dog har den i projektet testede løsning indlagt beluftning, hvilket mindsker det nødvendige areal af anlægget. Det beplantede filter har vist sig meget effektiv til at reducere både organisk stof og kvælstof ved vandflow op til 12 m3/dag. Her ses også kraftig reduktion af E.coli og Enterokokker og udledningskravene kunne overholdes.”

For Kilian Water var projektet en øjenåbner, at anlægget kunne belastes med så høj hydraulisk kapacitet. Anlægget var projekteret til 2,25 m3 per dag og blev belastet i ‘peak-fasen’ med 240 m3 per dag, svarende til 2,78 liter pr sekund eller mere end 10.000%. Ved denne belastning kunne anlægget stadig opfylde O-krav (COD < 125 mg pr liter), se nedenstående tabel (figur 22, s. 36, Sikkert Søbad, 2018).

Læs den fulde version af rapporten – klik her.

 

Regnvandsbetingede overløb

Når der kommer et kraftigt regnskyl, kan kloakkerne, pumpebrønde og spildevandsrensningsanlæggene ikke altid følge med. Det resulterer i overløb af urenset vand, der ender i søer, åer og andre recipienter, som dermed bliver forurenet.

Kloaksystemet er ofte ikke lavet til at kunne håndtere de større regnskyl, som vores klima byder på i dag, og som formentlig vil blive et stigende problem med tiden. Kloakrørene er enten for små eller slidte, og det vil kræve massive investeringer over lang tid at ændre dette.

 

First flush

‘First flush’ er den første mængde vand i et regnskyl, som er mest forurenet. Dette fænomen er den største udfordring i forhold til at beskytte recipienten.

Dette første skyl ‘vasker’ tage, veje og overflader, og bærer alt skidtet med sig til de kloakker, som også indeholder spildevand. I de tilfælde, hvor kloakkens kapacitet er for lille, opstår der overløb. Derfor skal der findes en løsning på problemet, hvilket projekter som Sikkert Søbad bidrager med.

 

Internationalt netværk

Udover projekter i Danmark, så har Kilian Water også et bredt internationalt netværk. Vi samarbejder og videndeler med flere andre dedikerede specialister i naturlig spildevandsrensning. Derfor er vi altid klar med nyeste viden på området.

Vi arbejder blandt andet sammen med Rietland fra Belgien, Blue Drop fra Hyderabad, Inden, Iridra fra Italien, EcoBird fra Frankrig samt Naturally Wallace fra USA.

           

Skanderborg Sø, Sikkert Søbad projekt med beplantet filteranlæg

Projekt Sikkert Søbad