Til Privatkunden

Grøn spildevandsrensning i haven – klarer al dit spildevand!

Når der først er gravet ud og gjort klar, så tager det kun få timer at installere

Vi samarbejder altid med en lokal kloakmester, som skal godkende og færdigmelde installationen. Du kan vælge at bede os om at anbefale en kloakmester, som kender processen – vi har kompetente samarbejder i hele landet – eller du kan vælge at finde en kloakmester selv, som vi naturligvis giver al den nødvendige info til at udføre arbejdet.

Det første år skal der fjernes ukrudt indtil planterne har fået lov at vokse sig større – derefter er vedligehold en smal sag.

Nemmere og flottere bliver spildevandsrensning ikke 🌱

Se mere om karret på 4 m2 her

25 års erfaring med spildevandsrensning

– vi hjælper privatpersoner, landsbyer, campingpladser, tiny houses, økosamfund, mm.

Hvad er et beplantet filteranlæg?

I Naturens kredsløb renses vandet naturligt, når det for eksempel passerer gennem et vådområde. Netop disse rensningsprincipper anvendes til rensning af spildevand i det beplantede filteranlæg. Det resulterer i et lavteknologisk og smukt anlæg, som effektivt kan rense spildevand både fra husholdninger, sommerhuse, landsbyer, gartnerier, campingpladser m.m.

Det beplantede filter er lokal spildevandsrensning; det vil sige, at det etableres der hvor spildevandet produceres, så dit spildevand ikke behøver pumpes i kilometerlange rør til nærmeste rensningsanlæg.

 

“Det beplantede filteranlæg er et af de bedste anlæg, der findes på markedet i dag. En fantastisk kombination af lavteknologi og biologi med meget højt renseeffekt. Takket være tagrør […] og ærtesten er anlægget så robust og kan klare en svingede belastning uden at miste renseevnen.”

– Haris Nuhanovic, biolog hos Holstebro Kommune

Med det beplantede filter får du:
 • en veldokumenteret renseløsning
 • et stabilt anlæg, der med kun få tekniske dele er meget robust
 • lave driftsudgifter og ingen spildevandsafgift til Forsyningen
 • bæredygtig spildevandsrensning der holder vandressourcen i lokalområdet
 • et smukt anlæg, som let kan integreres på din ejendom

Det beplantede filter – designes til dig

Hvad er dine spildevandsforhold?
Rensekrav, afstandskrav, nedsivning eller udledning, varierende spildevandsmængder, økonomi…….der er mange hensyn i spil, når du skal vælge spildevandsrensning. Det beplantede filter er en meget fleksibel løsning, som kan designes efter dine behov.

Kilian Water har udviklet flere varianter af det beplantede filteranlæg, som hver især imødekommer særlige krav og forhold. Derfor kan vi altid tilbyde dig en skræddersyet løsning særlig tilpasset dine udfordringer. Vi bygger spildevandsrensning til en husstand eller til en hel landsby, anlæg med nedsivning eller udledning, og anlæg der tåler svingende belastning, som for eksempel ved campingpladser og sommerhuse.

Løsningerne er blevet til på baggrund af miljømyndighedernes specifikke krav, vores egne praktiske erfaringer og et stort udviklingsarbejde, støttet op af udviklingsprojekter med deltagelse fra vidensmiljøet i Danmark.

Få overblik over dine muligheder gennem en uforpligtende snak med os. Sammen finder vi frem til den optimale løsning for din spildevandsrensning – både hvad angår økonomi og driftssikkerhed.

 

Se eksempler på større anlæg:

Står du med påbud om at rense for fosfor (P-krav), kan det beplantede filter klare dén udfordning ved at nedsive det rensede spildevand i en efterfølgende faskine. Herved absorberes fosfor effektivt af jordmatricen. Hvis faskine ikke er en mulighed, er der også andre løsninger; Se her

Du er heldig, hvis du har et godt fald i terrænet på din grund, for så kan du bruge den geniale opfindelse som kaldes hævertpumpen. En anordning der kan “pumpe” spildevandet op i dit anlæg uden brug af strøm -en virkelig bæredygtig løsning både for miljøet og din pengepung !

Læs mere om hævertpumpen her

Kilian Water ApS er leverandør af Danmarks smukkeste spildevandsrensning. Vi leverer til autoriserede kloakmestre, som står for det overordnede kloakeringsprojekt. Det er din garanti for at arbejdet udføres lovligt og korrekt. Som bygherre skal du sikre dig at kloakmesteren er autoriseret; kommunen tjekker det ikke.

På filmen her ser du hvor let et kar etableres hos en kunde. Det renser spildevandet fra én husstand på blot 4 m2.

Hvor bruges et beplantet filter?

Fleksibelt design- mange muligheder
Med sit fleksible design kan et beplantet filter laves i alle størrelser, til skiftende belastning og til mange forskellige typer spildevand.

Her bruges et beplantet filter
 • Det beplantede filteranlæg bruges i vid udstrækning til private husholdninger. En enkelt hustand har sit eget lille anlæg, eller flere husstande går sammen og får den økonomiske fordel af et spildevandslaug.
 • Et beplantet filteranlæg bruges i sommerhuse, og håndterer fint den skiftende belastning. Læs mere her.
 • Et beplantet filteranlæg bruges til campingpladser, hvor der ligeledes er store udsving i spildevandsproduktionen.
 • Et beplantet filteranlæg kan bruges ved gartnerier, hvor både produktion og antal af medarbejdere varierer over året.
 • Den svingende belastning fra Bed and Breakfast er ligeledes uproblematisk.
 • Det beplantede filter håndterer effektivt fællesspildevand; dvs regn-og spildevand samlet.
 • Dermed undgår man investering i kloakseparation, som for eksempel i landsbyen Tjørnelunde (se billede).
 • Kursussteder og restauranter har ofte vekslende antal gæster, og her gælder også at det beplantede filteranlæg effektivt klarer den svingende spildevandsproduktion.

Stabilt design inspireret af naturen

Det beplantede filter er en kopi af naturens egen måde at rense vand på i et vådområde. Ved at søge samklang mellem filtermedie (ærtesten), planter, mikroorganismer, næringsstoffer og mange andre parametre, opnås anlæggets enkelthed og stabilitet. Det beplantede filter fungerer som et lille stykke natur i sig selv.

Mere viden? Så ring eller skriv her 🙂

Det beplantede filter er inspireret af, hvordan naturen renser vandet i vådområder.

Det beplantede filter er inspireret af, hvordan naturen renser vandet i vådområder.

Hvad er prisen?

Prisen afhænger af flere ting, såsom størrelsen på karret, etableringsforhold og arbejdstimer. Det vil altid være kloakmester, der giver det endelige tilbud på prisen, da vedkommendes timer, kørsel og materialer skal medregnes.

Kundeudtalelse

“I forbindelse med opførelse af nyt lavenergi stuehus var det os magtpåliggende at der også blev taget hånd om vores spildevand på en god og ordentlig måde. Derfor valgte vi vha rådgivning fra Killian Water at få etableret et beplantet filteranlæg. Løsningen er utrolig kompakt, kræver stort set ingen vedligehold og samtidig er det pænt at se på – især når iris blomstrer i fuldt flor.
– Jakob Falk Magnussen

Vedligehold og service

Vedligehold og service er enkelt med et beplantet filter. Det beplantede filteranlæg vokser op til et robust stykke natur der kan klare sig i vejr og vind, men der er nogle enkle ting du selv bør gøre, for at hjælpe det godt på vej, optimere rensningen og give de få tekniske dele længst mulig levetid.

Vi har samlet informationerne i en driftsvejledning, så du let har overblik over, hvordan du passer godt på dit spildevandsanlæg. Driftsvejledningen får du naturligvis i en mappe, når du køber anlægget, men du kan også altid finde en opdateret driftsvejledning her på siden.

Kant på anlægget

Når det beplantede filteranlæg lige er etableret, er jorden bar og åben og tiltrækker forskelligt ukrudt. For at hindre ukrudtet i at trænge ind i anlægget, er det en fordel at etablere en kant omkring det. Ud over at holde ukrudtet i ave fra starten, er en kant også med til at sætte en flot ramme om anlægget. Kanten kan laves på mange måder- alt efter smag og behag; vi har samlet en række forslag til inspiration her.

Hvordan skyller man fordelerrørene?

Du kan selv skylle fordelerrørene på dit anlæg. Vi har lavet en kort video der viser dig hvordan:

Hvad må komme i afløbet?

Det beplantede filter er normalt dimensioneret til almindelig hus-spildevand; afløbsvandet fra køkken, bad, vaskemaskine og lignende (se driftsvejledingen). Du bidrager til anlæggets optimale drift ved at anvende miljømærkede husholdningsprodukter og ikke tilføre miljøfremmede stoffer til afløbet. Vi har samlet nogle anbefaling omkring rengøringsmidler her.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på at toilettet IKKE er en skraldespand. Det er kun tre ting der hører til i toilettet, og det er “det rene lort, pis og papir” – læs her Samvirkes artikel “Toilettet er ikke en skraldespand”, og bliv klogere på hvad der IKKE hører til i toilettet!

Vedligehold og service

Vil du have nogen til at servicere dit anlæg, så gør vi gerne det. Vi kommer en gang om året og gennemgår anlægget, så det holdes stabilt kørende. Du skal blot tegne en serviceaftale med os.

Nogle kommuner kræver en serviceaftale og årlig udtagning af spildevandsprøver- specielt hvis dit anlæg har en fosforbrønd tilkoblet.

Så let er det: Find serviceaftalen her. Udskriv, underskriv og send til Kilian Water, så kommer vi hvert år og laver serviceeftersyn på dit anlæg.

Serviceordningen dækker hele landet, og her kan du se i hvilke zoner der er kørselstillæg.

Vær opmærksom på, at Kilian Water giver 20 års rensegaranti på beplantet filter med aktiv beluftning såfremt man tegner en serviceaftale indenfor de første tre måneder efter etablering.

Her finder du driftsvejledninger til de forskellige anlægstyper:

Renseevne, undersøgelser og rapporter

Vidste du, at renset spildevand nedsives ca. 1000 gange lettere end urenset?

Det giver ro i sindet at vide, at det vand du udleder til naturens kredsløb er godt og forsvarligt renset. Derfor vil vi gerne kontinuerligt arbejde på at samle dokumentation om det beplantede filteters renseevne. Det beplantede filteranlæg er testet i flere undersøgelser, og viser sig at være stabilt og effektivt både hvad angår rensning af næringsstoffer, organisk stof, patogene bakterier og miljøfremmede stoffer. De danske rensekrav for husspildevand fokuserer på organisk stof og næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P), men i flere henseender er også andre parametre interessante.

Anlæg med aktiv beluftning

Det beplantede filteranlæg med aktiv beluftning er nyt på det danske marked og viser sig særdeles effektivt; også til større mængder spildevand eller særlige typer spildevand. Der findes solid udenlandsk dokumentation for effekten af dette anlæg. Kilian Water har licens til at lave anlægstypen i Danmark. Se herunder danske renseresultater fra et beluftet anlæg på 180 PE (landsby) og på 10 PE (frisørsalon):

Tjørnelunde, en landsby på 180 PE- renseresultater

Frisørsalon, Renseresultater 2015-2020

Patogene bakterier

Patogene (sygdonsfremkaldende) bakterier kan være en vigtig rense-parameter for vand der udledes til badevand, ved nedsivning til grundvandet eller ved udledning til jordoverfladen, ved anvendelse af renset spildevand til vanding af afgrøder. Det beplantede filter fjerner op til 99,5 – 99,9 % af patogene bakterier. Se her et par undersøgelser:

Om det beplantede filter og patogene bakterier

Indikator bakterier, side 37 fra rapport 53, Miljøstyrelsen 2004

FN anerkender beplantet filteranlæg som vigtig udviklingsspor

FNs World Water Assessment Programme er udkommet med en rapport, der konkluderer at beplantede filteranlæg (Constructed Wetlands-teknologi) er et vigtigt udviklingsspor. Der står eksempelvis følgende om deres gode egenskaber for fjernelse af miljøfremmede stoffer:

Constructed wetlands that mimic the functionality of natural wetlands are among the most commonly used Nature Based Solutions (NBS) for treating domestic wastewater. They use wetland vegetation, soils and their associated microbial functions to remove excess nitrogen, phosphorus, potassium and organic pollutants. Both natural and constructed wetlands also biodegrade or immobilize a range of emerging pollutants. Among 118 pharmaceuticals monitored in conventional wastewater treatment influents and effluents, nearly half were removed only partially with an efficiency of less than 50% (UNESCO/HELCOM, 2017). Studies have demonstrated that constructed wetlands can provide an alternative solution for the removal of emerging pollutants from domestic wastewater and thereby effectively complement conventional wastewater treatment systems. The effectiveness of constructed wetlands to remove various pharmaceuticals has been demonstrated in Ukraine (Vystavna et al., 2017; UNESCO, forthcoming) (Box 3.3), as well as by other studies at pilot scale (Matamoros et al., 2009; Zhang et al., 2011) and full scale (Vymazal et al., 2017; Vystavna et al., 2017). These results suggest that, for some of these emerging pollutants, NBS work better than grey solutions and in certain cases may be the only solution.

Link til rapporten

Danske undersøgelser til udvikling af det beplantede filter

Det beplantede filteranlæg er testet i flere videnskablige undersøgelsesprojekter. Det kommer der lange rapporter ud af, og nogle af dem kan du se herunder.

Seneste nye rapport er fra projektet HighWet; et større EU-projekt, som Kilian Water har været med i som partner. Læs her rapporten om projektets resultater: Hydrolytic anaerobic reactor and aerated constructed wetland systems for municipal wastewater treatment HIGHWET project

I følgende rapport udstikkes retningslinjerne for etableringen af det beplantede filter:
Nr.52,Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE, Miljøstyrelsen 2004

Og i rapporten herunder undersøges det beplantede filteranlægs renseevne; også med henblik på udformning af retningslinjerne for det beplantede filter:
Nr.53.Forsøg med rensning af spildevand i det åbne land i beplantede, Miljøstyrelsen 2004

I følgende rapport beskrives dybdegående undersøgelser af renseevnen ved 6 eksisterende beplantede filteranlæg. Undersøgelsen skete med henblik på at samle dokumentation til grundlag for opdatering af retningslinjerne fra 2004:
Test og udvikling af beplantede filteranlæg som miljøeffektiv renseteknologi i det åbne land, Miljøministeriet 2013

Og herunder kan du læse en opsummering, hvor renseresultater fra anlæggene fremgår: Test og udvikling, opsummering
I 2011 undersøgte Teknologisk Institut og Kilian Water APS effekten af at separere gråt og sort spildevand, for at se om det kan svare sig. Konklusionen var, at det ikke er en fordel at separere de to spildevandsløb. Til gengæld kom der en anden interessant delkonklusion; nemlig at slamproduktionen i et beplantet filter ( SO-krav) er så relativ lav, at man faktisk kun behøver tømning af bundfældningstanken hver 2-5 år afhængig af belastning.

Se rapporten her: Effekten af adskillelse af gråt og sort spildevand, Teknologisk Institut, 2011

Læs og hør mere om det beplantede filter

Der skrives jævnligt om det beplantede filter i forskellige sammenhænge. Vi har samlet et lille udvalg af artikler, så du kan læse mere om andre, der har erfaringer med det beplantede filter, hvor anlæggene etableres og hvordan de virker. Go´læselyst 🙂

Det beplantede filter på Strynø

Langeland Forsyning og Kilian Water ApS har i 2016 bygget et beplantet filteranlæg på den lille ø Strynø. Det er Danmarks største beplantede filteranlæg til dato, og renser spildevand fra hele øen. Du kan læse mere om det i artiklen her.

Det beplantede filter hos Frisøren

Frisøren i Midtjylland fik påbud af kommunen om at rense spildevandet fra salonen. Der var ikke mange anlægstyper, som kunne komme på tale, men det beplantede filter med aktiv beluftning blev godkendt, og således kunne frisørsalonen fortsætte sin drift. Læs her Frisørens historie.

Det beplantede filter i projekt iMETland

Effektiv decentral spildevandsrensning er under udvikling i et større EU-projekt, som hedder iMETland. Kilian Water ApS er med i samarbejdet, og Kloakmestrenes fagblad, Faktuelt, december 2017, har bragt en artikel om testanlægget og den nye teknologi; du kan læse den her.

Det beplantede filter , generelt
Tidsskrift for Permakultur (nr 18, 2017) bringer her en artikel om det beplantede filteranlæg set i relation til permakulturens tanker. Tidsskriftet udgives af Lev Bæredygtigt for foreningen Permakultur-Danmark.

Her kan du læse nærmere om det beplantede filteranlæg i Nyhedsbrevet, nov 2017, fra Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB).

Du kan også læse en artikel fra 2023 i LØBs blad side 4-7.

På Building Green Messe 2015, fortalte René Kilian på LØB´s stand; Landsforening Økologisk Byggeri, om det beplantede filter. Hør oplægget her: